AGB

Všeobecné obchodní podmínky - HAFO GmbH

 

 1. Rozsah platnosti

Pro veškeré objednávky prostřednictvím našeho e-shopu platí následující Všeobecné obchodní podmínky. Náš e-shop se zaměřuje výlučně na spotřebitele.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která provádí právní úkon k účelům, které převážně nelze připisovat ani její obchodní ani samostatné výdělečné činnosti. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při provádění právního úkonu jedná ve výkonu své obchodní, resp. samostatné výdělečné činnosti.

 

 1. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti oprav

Der Kaufvertrag kommt zustande mit HAFO GmbH (Lederergasse 4, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Österreich, office@hafo.co.at, Telefon: 0650 62 96 900 , Fax: 02742 222 3333 752)

Kupní smlouva se uzavírá se společností HAFO GmbH (Lederergasse 4, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Rakousko, office@hafo.co.at, Telefon: 0650 62 96 900 , Fax: 02742 222 3333 752)

 

 1. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazykem, který je k dispozici pro uzavření smlouvy, je němčina.

Text smlouvy uložíme a data objednávky a své Všeobecné obchodní podmínky vám zašleme elektronickou poštou. Text smlouvy již není z bezpečnostních důvodů dostupný přes Internet.

 

 1. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů je nutno ještě přičíst přepravní náklad. Bližší informace k přepravním nákladům naleznete u nabídek.

Zboží dodáváme jen zásilkově. Osobní odběr zboží není bohužel možný.

Do balíkových automatů nedodáváme.

 

 1. Platba

Náš e-shop vám dává k dispozici následující způsoby placení:

Platba předem

Při zvolení platby předem jako způsobu úhrady vám ve zvláštním e-mailu sdělíme své bankovní spojení a zboží dodáme po připsání úhrady na náš účet.

Platba v hotovosti při vyzvednutí.

Fakturovanou částku uhradíte v hotovosti při vyzvednutí zboží.

 

 1. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává až do úplného splacení v našem vlastnictví.

 

 1. Škody vzniklá při dopravě

Pokud bylo dodáno zboží se zřejmými škodami vzniklými při dopravě, reklamujte takovéto vady pokud možno ihned u doručovatele a ihned nás kontaktujte. Nebude-li zboží reklamováno ihned nebo nezkontaktujete-li nás ihned, nemá to pro vaše zákonné nároky a jejich prosazování žádné důsledky, zvláště na vaše právo na záruku. Ale pomůžete nám tím při uplatňování našich vlastních nároků vůči dopravci, resp. z pojištění škod vzniklých během dopravy zboží.

 

 1. Záruka a garance

Platí zákonná ustanovení týkající se ručení za závady. Informace o případně platných dalších garancích a jejich přesné podmínky naleznete u konkrétního produktu a na zvláštních informačních stránkách v našem e-shopu.

 

 1. Ručení

Za škody, které jsme způsobili my, resp. naši zákonní zástupci nebo pomocníci při plnění, ručíme vždy neomezeně

 • při újmě vzniklé ublížením na zdraví, úrazem nebo usmrcením,
 • při úmyslném či nedbalostním porušení povinností,
 • při příslibu garance, pokud byla sjednána, nebo
 • pokud je dotčen rozsah působnosti zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku.

Při porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění teprve umožňuje řádné provedení smlouvy a jejichž dodržení smluvní partner smí spravedlivě očekávat (základní povinnosti), lehkou nedbalostí z naší strany, našich zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění, je ručení omezeno výškou škod předvídatelných při uzavření smlouvy, s jejichž vznikem se musí typicky počítat.

Jiné nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

 

 1. Urovnání sporu

Evropská komise dává k dispozici platformu pro urovnávání sporů on-line, kterou lze najít zde: hier finden.

Nejsme povinni ani ochotni zúčastnit se řízení k urovnání sporu před spotřebitelským smírčím orgánem.

AGB vytvořená právním autorem Trusted Shops ve spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

 

HIER können Sie unsere AGBs runterladen.