Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – HAFO GmbH

 

 1. Rozsah platnosti

Uvedené VOP sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené cez náš internetový obchod. Cieľovou skupinou nášho internetového obchodu sú výlučne koneční spotrebitelia.

Konečným spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá daný právny úkon neuskutočňuje prevažne na účely svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, príp. právne spôsobilá osobná spoločnosť, ktorá obchodnú transakciu uskutočňuje v rámci výkonu svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

 

 1. Zmluvní partneri, uzavretie zmluvy, možnosti úprav

Vaším zmluvným partnerom pri uzatvorení kúpnej zmluvy je spoločnosť HAFO GmbH (Lederergasse 4, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Rakúsko, office@hafo.co.at, Telefón: 0650 62 96 900 , Fax: 02742 222 3333 752)

Produkty uverejnené v internetovom obchode predstavujú nezáväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy o kúpe týchto tovarov. Naše produkty si môžete najprv nezáväzne vložiť do nákupného košíka. Jeho obsah môžete pred odoslaním záväznej objednávky ľubovoľne upravovať. Využite na to funkcie dostupné a vysvetlené v procese objednávky. K uzatvoreniu zmluvy príde kliknutím na tlačidlo objednania tovarov obsiahnutých v nákupnom košíku. Bezprostredne po odoslaní objednávky vám zašleme aj e-mail s potvrdením.

 

 1. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

Jazykom pre uzavretie zmluvy je nemecký jazyk.

Text zmluvy uložíme a detaily vašej objednávky spolu s VOP vám zašleme e-mailom. Z bezpečnostných dôvodov text zmluvy viac nebude prístupný na internete.

 

 1. Dodacie podmienky

Uvedené ceny produktov neobsahujú poštovné náklady. Bližšie informácie o výške poštovných nákladov nájdete v ponukách.

Všetky objednávky zasielame. Osobné vyzdvihnutie tovaru žiaľ nie je možné.

Nedodávame do balíkových automatov.

 

 1. Platba

V našom obchode máte tieto možnosti platby:

Platba vopred

Pri výbere platby vopred vám zašleme údaje na úhradu v samostatnom e-maile a tovar odošleme až po prijatí platby.

Platba v hotovosti pri prevzatí

Sumu faktúry uhradíte pri prevzatí.

 

 1. Výhrada vlastníckeho práva

Do uhradenia celej kúpnej sumy je tovar v našom vlastníctve.

 

 1. Poškodenie pri preprave

Ak pri dodaní tovaru dôjde k viditeľnému poškodeniu pri jeho preprave, reklamujte prosím tento nedostatok čo najskôr u doručovateľa a bezodkladne nás kontaktujte. Oneskorená reklamácia alebo informovanie o poškodení nemá žiadny vplyv na vaše zákonné nároky a možnosti ich uplatnenia, najmä na nároky týkajúce sa záruky. Pomôžete nám tým však uplatniť naše vlastné nároky voči prepravcovi, resp. náhradu škody z poistenia prepravy tovaru.

 

 1. Záruka

Na náš tovar sa vzťahuje zákonné ručenie za nedostatky. Informácie o prípadných doplnkových zárukách a ich presné podmienky nájdete vždy pri príslušnom produkte a na informačných stránkach internetového obchodu.

 

 1. Ručenie

Plne ručíme za škody spôsobené nami, našimi zákonnými zástupcami alebo subdodávateľmi.

 • pri ujme na živote, tele alebo zdraví
 • pri úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností
 • v rámci garančného záväzku, ak bol dohodnutý, alebo
 • v rámci rozsahu platnosti zákona o zodpovednosti za škody výrobku (Produkthaftungsgesetz)

Pri porušení zásadných zmluvných povinností, ktoré sú nevyhnutým predpokladom riadneho plnenia predmetu zmluvy a na ktorých dodržanie sa zmluvný partner spolieha v súlade s dobrými mravmi (kardinálne povinnosti) z dôvodu našej nedbanlivosti, nedbanlivosti našich zákonných zástupcov alebo subdodávateľov je ručenie ohraničené do výšky škôd vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy v štandardnej výške.

V ostatných bodoch sú nároky ohraničené na náhradu škody.

 

 1. Účasť na súdnych sporoch

Európska komisia vytvorila platformu na online riešenie sporov (OS), ktorú nájdete tu. tukaj Najti

Nezaväzujeme sa a nepripúšťame účasť na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov pred komorou na ochranu práv spotrebiteľa.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

 

HIER können Sie unsere AGBs runterladen.